Lakosság
Apasági vizsgálat

Tudományos háttér

Minden ember tulajdonságai a testüket felépítő sejtek genetikai állományában, azaz DNS-ében vannak kódolva.
Az öröklés során ebből a genetikai kódtárból adunk át utódainknak. A gyermek genetikai állományának felét édesanyjától, felét édesapjától örökli. A DNS nagy, kettős szálú dezoxiribonukleinsav-molekula, amely sejtjeink genetikai állományát képezi. Egy-egy ilyen különböző hosszúságú DNS-molekula alkotja a kromoszómákat. Az emberi sejtekben 23 pár, azaz 46 kromoszóma található. Ez alól kivételek az ivarsejtek, amelyek a 23 pár kromoszómából csak páronként egyet, azaz összesen 23 kromoszómát tartalmaznak. A megtermékenyítés során, amikor a petesejt összeolvad a hímivarsejttel, kialakul az utód 46 kromoszómából álló genetikai állománya.
Az apasági, rokonsági, személyazonosítási vizsgálat során a genetikai állomány speciális területeit vizsgáljuk. Ezeknek a DNS-szakaszoknak (markereknek) az a jellegzetességük, hogy rövid, azonos szerkezetű molekuláris egységek egymás utáni ismétlődéseiből állnak. Az ismétlődések száma egyénenként eltérő lehet. A vizsgálat során az ismétlődések számát határozzuk meg. A módszer rendkívüli pontossága abból fakad, hogy nem egyetlen, hanem egyszerre 15 különböző kromoszómán 15 különböző ilyen területet vizsgálunk. Az így nyert adatok egyedi kombinációja alkotja a vizsgált személy DNS-mintázatát. Annak az esélye, hogy két ember DNS-mintázata megegyezik, 1:1 000 000 000 000 000 000, azaz a Földön ma nagy valószínűséggel nem található két azonos DNS-profillal rendelkező ember (kivéve az egypetéjű ikreket)! A vizsgálat során a vizsgált személy nemét is meghatározzuk.
Apasági vizsgálatnál abból indulunk ki, hogy minden egyes marker esetében az egyik példányt („allélt”) az apától, a másikat az anyától örökölte a gyermek. Ha az anya is részt vesz a vizsgálatban, minden markernél megállapítható, hogy a gyermek alléljei közül melyik az, amelyiket az édesanyjától örökölte (kivéve, ha a gyermek mindkét allélje megegyezik az anya mindkét alléljével), így már tudjuk, hogy a gyermek melyik allélje az, amelyet az édesapjától örökölt. Az édesapa DNS-mintázatában tehát – kivételese esetektől eltekintve – jelen kell lennie ennek az allélnek. Ha az édesanya nem áll rendelkezésünkre, csupán arra szorítkozhatunk, hogy a gyermek két allélje közül legalább az egyiknek meg kell lennie az édesapában. Ha ez a vizsgált férfinél így van, akkor megállapítjuk, hogy mennyivel valószínűbb az, hogy azért van a gyermeknek egy ilyen allélje, mert a vizsgált férfi az apja, mint az, hogy egy – számunkra idegen – férfitől örökölte (azaz nem a vizsgált férfi az apja). Ehhez természetesen figyelembe kell vennünk az általános népesség allélgyakoriságait. Az egyes markerekre ily módon kapott hányadosok összességéből számítható ki az apaság valószínűsége. Ez a – százalékban kifejezett szám – matematikai természetéből adódóan nem lehet sem 0%, sem 100%, de azokat nagyon megközelítheti.

Rendeljen most!

Apasági vizsgálat ára

Duó teszt: 55.000,- Ft
Trió teszt: 85.000,- Ft

Az árak a 27%-os áfát tartalmazzák!

Tanácsadás

A vizsgálattal vagy az eredmény értelmezésével kapcsolatos kérdéseire munkatársaink szíves rendelkezésére állnak telefonon vagy személyesen.