Lakosság
Apasági vizsgálat

GYIK

Mennyire pontos a vizsgálat? Hogyan lehet felhasználni a jeligés vizsgálat eredményét? ...

1. Mennyire függ a kiindulási minta fajtájától a vizsgálat eredménye?

– A vizsgálat eredménye nem függ a minta fajtájától, de a minta befolyásolja a kinyerhető DNS mennyiségét. Előfordulhat, hogy a benyújtott mintából (pl. 1 db hajszál vagy 1 éves zsebkendő) előállított DNS nem elegendő vagy nem alkalmas a vizsgálat elvégzésére. Ilyenkor sem fordulhat azonban elő, hogy hamis eredményt kapunk, csupán az, hogy nem végezhető el a vizsgálat. Ebben az esetben másik mintából kíséreljük meg a DNS-kivonást.

2. Mennyire pontos a vizsgálat?

– Az apasági teszt pontossága, azaz az apaság megerősítési vagy kizárási valószínűsége az esetek döntő többségében meghaladja a 99,99%-ot, ha az anya is részt vesz a vizsgálatban. Ha nem áll rendelkezésre a gyermek édesanyjának mintája, az apaság megerősítési valószínűsége valamivel alacsonyabb, de általában így is meghaladja a 99,9%-ot. A kizárás szinte minden esetben gyakorlatilag 100%-os. A szakmai irányelvek szerint a megerősítés vagy kizárás 99,98% felett tekintendő „gyakorlatilag bizonyított”-nak. 100%-os valószínűség a dolog statisztikai természetéből adódóan nincs.

3. Hogyan lehet felhasználni a jeligés vizsgálat eredményét?

– A jeligés formában végzett vizsgálat eredményeként kiadott leleten nem szerepel a vizsgált személyek neve, ezért ezt természetesen nem nyújthatja be semmilyen hatóságnál bizonyítékként. Viszont Ön teljes bizonyossággal választ kap kérdésére, így ennek fényében döntheti el, kívánja-e jogi útra terelni problémáját. Ha egyéb alapon pert indít, várható, hogy a per során a bíróság szakértői vizsgálatot rendel el, vagyis ugyanerre a vizsgálatra még egyszer sor kerül. Ön ennek az eredményét igazsága teljes tudatában várhatja, hiszen azt már előre tudja, az elrendelt szakértői vizsgálat díját pedig pernyertesként nem Ön fizeti.

4. Mi történik, ha nem jól veszem le otthon a mintát?

– A szájnyálkahártyaminta-vételt gyakorlatilag nem lehet elrontani. Kétféle probléma fordulhat mégis elő: vagy csak nagyon kevés minta kerül a kefére (pl. tiltakozó kisgyermeknél), vagy figyelmetlenségből másik személy is megfogja puszta kézzel a keferészt a mintavétel előtt vagy után. A laboratóriumban mindkét hibára fény derül. A kevés minta is nagy valószínűséggel meg fog felelni. A kevert minta már nagyobb gond: elképzelhető, hogy ebből is nyerhető eredmény, de jobb, ha ebben az esetben ezt időben jelzi, ekkor új mintavevőt bocsátunk rendelkezésére.

5. Mi szerepel a kiadott eredményen, érthetően és egyértelműen tartalmazza-e majd a választ?

– Mindhárom forma (jeligés, neves, szakértői) eredménye tartalmazza az adott személyekre és a kérdéses rokonsági kapcsolatra vonatkozó megállapítást valószínűségi százalék formájában, illetve szöveges megfogalmazásban. Például: „több mint 99,99% a valószínűsége, hogy a “remény”-apa és a “remény”-gyermek megjelölésű minták tulajdonosai biológiai apa-gyermek kapcsolatban állnak egymással, azaz az apaság gyakorlatilag bizonyított”; vagy: „kevesebb mint 0,01% a valószínűsége, hogy Kovács János és Szabó Mónika biológiai apa-gyermek kapcsolatban állnak egymással, azaz az apaság gyakorlatilag kizárható”. Ezen kívül táblázatos formában megadjuk a talált DNS-adatokat, amelyek csak szakemberek számára bírnak jelentőséggel, de ez lehetővé teszi az eredmények későbbi felhasználását vagy összehasonlítását más vizsgálati eredményekkel. A neves és a szakértői eredményekhez mellékeljük a mintavételi jegyzőkönyvet, valamint a biostatisztikai számítás részleteit is.

6. Mennyire kezelik bizalmasan az adatokat?

– Bízhat bennünk! Teljesen és végérvényesen névtelen marad, ha akar. Jeligés megrendelés esetén csak egy elérhetőséget kell megadnia (lehet ez postafiók, barát lakcíme, csak egy telefonszám vagy egy e-mail-cím), vagy még azt sem, ha személyesen vagy futár útján hozza be a mintákat és viszi el az eredményt. Ha viszont bármilyen személyes adatát megadja, azt jeligés vizsgálat esetén a leletkiadás után megsemmisítjük, neves vizsgálat esetén pedig tároljuk ugyan, de azt az Ön által fel nem hatalmazott személynek ¬– a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve (hatóság) – soha, semmilyen körülmények között nem adjuk ki. Természetesen még a megrendelés tényéről sem adunk felvilágosítást a megrendelőn kívül senkinek.

7. Miért van szükség az anya vizsgálatára, ha apaságot szeretnénk megállapítani?

– Mert úgy pontosabb az eredmény. A gyermek minden genetikai helyen mindkét szülőjétől örököl egy-egy példányt. Ha meg tudjuk állapítani, hogy melyek azok a variánsok, amelyeket az édesanyjától örökölt, már tudjuk, hogy milyen variánsokat kell keresnünk a vizsgált férfiban. Így a biostatisztikai számítás pontosabb eredményt ad. A Genoid laboratóriumban alkalmazott módszerrel azonban olyan nagy számú genetikai helyet (DNS-tulajdonságot) vizsgálunk, hogy az esetek döntő többségében anya nélkül is egyértelmű eredményt kapunk.

8. Mi történik, ha lehetséges apaként két, egymással közeli rokonságban álló férfi is szóba jön?

– Ezt a lehetőséget feltétlenül közölje velünk, ha mégoly kellemetlen is a felvetés! Ebben az esetben ugyanis a biostatisztikai számítás során a vizsgált férfi apaságának valószínűségét nem egy átlagos idegenével állítjuk szembe, hanem a szituációnak megfelelően a fivéréével, apjáéval, fiáéval, stb. Adott esetben ez teljesen más következtetést eredményez, mintha ismeretlennek vesszük a „másik lehetséges” apát.

9. Hogyan használható fel az eredmény jogi eljárásban?

– A jegyzőkönyvezett vizsgálat eredménye ún. magánszakértői véleményként nyújtható be a hatóságnál.

A jeligés formában végzett vizsgálat eredménye természetesen közvetlenül nem használható fel hivatalos eljárásban, hiszen azon nevek nem szerepelnek. Arra viszont alkalmas, hogy Ön megbizonyosodjon az igazságról, és annak ismeretében dönthessen az esetleges további lépések megtételéről. Ha perre kerül sor, és annak során szakértői vizsgálatot rendelnek el az apaság megállapítására, nyugodtan várhatja az eredményt, s a vizsgálati díjat sem Önnek kell kifizetnie.

Rendeljen most!

Apasági vizsgálat ára

Duó teszt: 55.000,- Ft
Trió teszt: 85.000,- Ft

Az árak a 27%-os áfát tartalmazzák!

Tanácsadás

A vizsgálattal vagy az eredmény értelmezésével kapcsolatos kérdéseire munkatársaink szíves rendelkezésére állnak telefonon vagy személyesen.