Lakosság
Apasági vizsgálat

Egyéb rokonsági, leszármazási vizsgálatok

Anyasági vizsgálat

Előfordul, hogy az anya, esetleg mindkét szülő személye kérdéses, pl. bevándorlási ügyek kapcsán.

Ritkán, de előfordul, hogy az anya, esetleg mindkét szülő személye kérdéses, pl. intézetben nevelkedett gyermek, az újszülött elcserélésének gyanúja, bevándorlási ügyek kapcsán. A vélelmezett vagy feltételezett anya tekintetében az apasági teszthez hasonló módon megállapítható vagy kizárható az anyaság. Formailag ugyanúgy választhatja a jeligés, a neves vagy a szakértői vizsgálatot.

Rokonsági vizsgálat

A hagyományos szülőségi teszten kívül mód van arra is, hogy egyéb közeli rokonság fennállását megállapítsuk két személy között.
A hagyományos szülőségi teszten kívül mód van arra is, hogy egyéb közeli rokonság fennállását megállapítsuk két személy között, pl. féltestvérség, édes testvérség, nagybácsi/nagyéni-unokaöccs/unokahúg, nagyszülő-unoka viszony. Ide tartoznak azok az esetek is, amelyek tulajdonképpen apasági vizsgálatok, ám a feltételezett apa mintája nem áll rendelkezésre (pl. elhunyt vagy elzárkózik a részvételtől), így az ő genetikai jellegeire vérrokonainak vizsgálatával kell következtetnünk, tehát indirekt módon próbáljuk megállapítani apaságát.

Megjegyzendő, hogy a rokonsági vizsgálatok esetén általában nem várhatók 99% fölötti valószínűségű eredmények, de legtöbbször így is szubjektíven kielégítő következtetésre lehet jutni. Általánosságban igaz, hogy minél több megfelelő vérrokont lehet vizsgálni, annál pontosabb eredményt kapunk.

Férfiági leszármazás

A genetikai laboratóriumi módszerek felhasználásával a levéltári adatokon túlmutató, minőségileg új, biológiai információkhoz juthatunk egy család származástörténetének feltárásához.
Az Y-kromoszómára jellemző genetikai adatok összehasonlításával egyértelműen igazolható két ismeretlen férfi családtag közötti kapcsolat, megválaszolható a kérdés, hogy két férfi, két család vajon rokonságban áll-e egymással.

Az Y-kromoszómának olyan szakaszait elemezzük a teszt során, melyek jól meghatározott, de a népességben változatos genetikai formában jelennek meg. A vizsgálat során 17 ilyen szakaszt elemzünk, melyek együttesen alkotott kombinációja (az úgynevezett haplotípus) csakis az adott család férfitagjaira (fivér, apa, nagyapa, dédapa, ükapa stb.) jellemző. Az adott család férfitagjaiban az Y kromoszóma haplotípusa azonos vagy csaknem teljesen azonos, míg más, a vizsgált családdal néhány ezer év távlatában sem rokonságban álló családokban jelentősen eltérő.

Az Y-kromoszóma DNS-markereinek vizsgálata segítségével tehát csak megszakítatlanul férfiági rokonsági kapcsolatok vizsgálhatók. A családfakutatáson kívül ez a teszt használható apaságvizsgálatra vagy annak kiegészítésére fiúgyermek esetén, közeli férfiági rokonság (pl. apai nagybácsi-unokaöccs) vizsgálatára, valamint egyes bűnügyi személyazonosítási célokra (pl. nemi erőszak).

A vizsgálat menete és a felhasználható minták hasonlóak az apasági vizsgálatnál leírtakhoz, s formailag lehet jeligés vagy neves. A kiadott eredményt minden esetben szöveges értékelés egészíti ki, és munkatársaink szóban is szívesen értelmezik a vizsgálat eredményét.

Ikervizsgálat

DNS-vizsgálattal az ikrekről rendkívül nagy bizonyossággal megállapítható, hogy egypetéjűek vagy kétpetéjűek-e. Ennek akár kíváncsiságból, akár szervátültetésnél, örökletes betegségek kockázatának becslésénél lehet szerepe. A vizsgálat lehet lehet jeligés vagy neves.

Személyazonosítás

A személyazonosítási vizsgálat lényege, hogy valamely biológiai minta elemzésével nyert DNS-mintázatot összehasonlítjuk egy adott személyével.
Az általunk alkalmazott módszerrel teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a biológiai minta a vizsgálat személytől származik-e. Vizsgálható biológiai minta lehet pl. testváladék-folt, hajszál, fogkefe, cigarettacsikk, rágógumi. Megállapítható az illető neme, valamint az is, ha a minta több személytől származik (pl. kevert váladékfolt).
Az ügy menete megegyezik a jeligés vizsgálatnál leírtakkal, de a hasonlítandó személytől természetesen jegyzőkönyvezetten, azaz személyazonosítással egybekötve is le lehet venni a mintát.

 

Rendeljen most!

Apasági vizsgálat ára

Duó teszt: 55.000,- Ft
Trió teszt: 85.000,- Ft

Az árak a 27%-os áfát tartalmazzák!

Tanácsadás

A vizsgálattal vagy az eredmény értelmezésével kapcsolatos kérdéseire munkatársaink szíves rendelkezésére állnak telefonon vagy személyesen.