Lakosság

CYP2C19 *2 és *17 polimorfizmus

CYP2C19 *2 és *17 polimorfizmus
Genetikai teszt egyes gyógyszerek egyéni hatékonyságának megítélésére

A CYP2C19 nevű enzim egy sor gyakran alkalmazott gyógyszer átalakítását végzi a szervezetben. Az enzim génje egyes emberekben olyan variációkat tartalmaz, amelyek hatására az enzim működése az átlagostól eltérően gyengébb vagy fokozottabb lesz. Egyes gyógyszereknél az enzim a bevett szer aktiválását végzi (pl. clopidogrel), mások esetén éppen a gyógyszer hatástalanításához szükséges (pl. a gyomorsavtermelés csökkentésére alkalmazott, ún. protonpumpa-gátlók). A genetikai variánsoknak az ismerete ezen gyógyszerek adagolásának megtervezésekor hasznos lehet.
Az általunk kínált genetikai teszt a két legfontosabb genetikai variáns vizsgálatát célozza: az úgynevezett *2 és a *17 változatokét. Az európai fehér népesség kb. 12-15%-ában jelen lévő *2 variáns a CYP2C19 enzim teljes funkciókiesését okozza. Ha valakinek mindkét génpéldánya ilyen funkcióvesztő variáns (homozigóta *2), akkor az enzimnek gyenge a gyógyszer-átalakító képessége. A népesség mintegy 3%-a tartozik ebbe a csoportba. A „rendes” változattal párosuló *2 allél (heterozigócia) közepes gyógyszerbontási képességgel jár. A másik variáns, a *17 allél ezzel szemben emelkedett enzimaktivitást, a szokásosnál gyorsabb gyógyszerlebontó képességet eredményez. A népesség mintegy 20%-a tartozik a gyors (egy *17-példány) vagy a hipergyors (két *17-példány) bontók csoportjába.

Dokumentumok

Árlista