Lakosság

Adatvédelmi tájékoztató genetikai vizsgálatokhoz

Genetikai vizsgálat kérésekor az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a mintavétel céljáról, a vizsgálat elvégzésének vagy elmaradásának előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges eredményeknek a magát és közeli hozzátartozóit érintő esetleges következményeiről. A laboratóriumba genetikai vizsgálat céljából beküldött, illetve helyben levett mintát (genetikai minta) az érintett hozzájárulásával a személyazonosító adatokkal együtt, a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelően tároljuk. Amennyiben a kért vizsgálatot más telephelyen vagy szerződött partner bevonásával végezzük, a mintát és a személyazonosító adatokat a vizsgálat elvégzése céljából – az adatvédelmi szabályoknak megfelelően – más laboratóriumba továbbítjuk.
A genetikai minta tulajdonosa a személyazonosító adataival együttesen tárolt genetikai mintájának kezeléséhez, illetve a más laboratóriumba való továbbításához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Visszavonó nyilatkozattal az érintett kérheti a genetikai minta és a belőle származó valamennyi genetikai adat megsemmisítését. A visszavonó nyilatkozathoz itt tölthető le űrlap. A genetikai minta és adatok megsemmisítését a kérelem előterjesztésétől számított 30. napot követően, a kérelemtől számított 45 napon belül elvégezzük.
Visszavonó, illetve tiltakozó nyilatkozat hiányában az elsődleges mintát a beérkezéstől számított 2 hónap múlva, a belőle készült DNS-oldatot 6 hónap múlva dokumentáltan megsemmisítjük. Az érintett hozzájárulásával egyes esetekben a DNS-oldatot személyazonosításra véglegesen alkalmatlan módon ennél hosszabb ideig tároljuk, és azt módszerfejlesztési, minőségbiztosítási célokra felhasználjuk. A mintára és az egészségügyi adatokra vonatkozó nyilvántartást 30 évig megőrizzük. A diagnosztikai vizsgálatra beküldött genetikai mintát és adatokat kutatási célra nem használjuk.
A vizsgálatok eredményeként kapott genetikai adatok személyesen az érintettel, hitelesített meghatalmazottjával, illetve azzal közölhetők, aki a vonatkozó törvény alapján a genetikai adat megismerésére jogosultak.
Az adatokat az 1997. évi XLVII. (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről), ill. a 2008. évi XXI. (a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól) törvények szerint kezeljük.