Jogi DokumentumokSzolgáltatási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Szolgáltatási Feltételek a genoid.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) és internetes web áruház (a továbbiakban: Webshop) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként illetve a Webshop szolgáltatásainak megrendelőjeként (a továbbiakban: Megrendelő) használatával elfogad. Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezt a felhelyezést.

1. Szolgáltató

A genoid.hu és genoid.net Weboldalakat és Webshopot a Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti:
Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Elektronikus levelezési címe: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Cégjegyzékszáma: 01-09-923956,
Adószáma: 14872925-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 1 465 01 24
Fax száma: +36 1 465 01 27
Postai levelezési címe: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. “A” épület
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: ICDSoft (https://www.icdsoft.com/)

2. Felhasználás

A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozólag, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, megrendelője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját.
Ön a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá az Ön adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

3. Adatvédelem

A Weboldal és a Webshop igénybevétele során az Ön által megosztott adatok és információk kezelésére vonatkozóan, kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat.

4. IT-biztonság

Cégünk megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására is. Az Internet azonban nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk esetére. A Szolgáltató egyúttal tájékoztatja Önt, hogy csak olyan adatokat tegyen közzé a Weboldalon, amelyeknek a Weboldalt ért esetleges külső támadások, feltörések, a Weboldal és a Szolgáltató ellen irányuló más bűncselekmények, vagy egyéb tiltott magatartások esetén történő nyilvánosságra kerülése nem okoz Önnek kárt, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az ilyen károkért felelősséget nem vállal.

5. Szellemi alkotások

A Weboldal megjelenítése és tartalma együttesen eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, amely szerzői jogvédelem alatt áll.
Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat a felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek.

6. Reklámok

A Weboldalon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a reklámok Weboldalon történő elhelyezése során a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) előírásai alapján jár el.

7. A Webshop szolgáltatásainak igénybevétele, a megrendelés lépései

Kérjük, hogy alaposan olvassa át jelen, a Synlab Hungary Kft. által üzemeltetett genoid.hu Webshop használatára vonatkozó ÁSZF-et, és csak akkor vegye igénybe a webáruház (továbbiakban: Webshop) szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A megrendelés lépései

A Weboldalon a Webshop linkre klikkelve érhetőek el a Szolgáltató elektronikus úton is megrendelhető szolgáltatásai. A kívánt szolgáltatás linkjét kiválasztva a vizsgálat részletes leírását és a megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelőlap) tartalmazó aloldal jelenik meg.

A Vizsgálat megrendelésének lépesei:

Megrendelő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes ÁSZF vonatkozik.
Szolgáltató akkor teljesíti a megrendelést, ha Megrendelő a teljesítéshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, és a kiegyenlítés visszaigazolása megtörtént, vagy az a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A hibás adatokból adódó téves teljesítés miatti károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket Megrendelő viseli.
A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Szolgáltató külön elektronikus levélben igazolja vissza Megrendelő felé. A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást leszállítja Megrendelő részére.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett fizetendő ár. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák. Szolgáltató fenntartja a Webshopban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

Fizetés

Megrendelő a vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

1. Bankkártya

OTPWebáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét a biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webshop illetve Szolgáltató oldalán.
A Webshop az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számlaadatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
A megrendeléshez kérjük, készítse elő bankkártyáját.
A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:


Verified by VISA  Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.


MasterCard Secure CodeAmennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.
Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Ha a bank az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.
Amennyiben a bankkártyás fizetés esetén probléma merülne fel a tranzakció végrehajtása során, vagy a megrendelt szolgáltatások árának összeget az Ön számlájáról leemelték, de Szolgáltató számlájára az összeg nem érkezett meg, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a bankkártyáját kibocsátó bankkal, hogy a problémát kivizsgálhassák, és panaszának ügyében eljárhassanak.

2. PayPal

PayPal Fizetés a PayPal fizetési felületén keresztül a PayPal mindenkor hatályos feltételei szerint. Erről a fizetési módról további információ a http://www.paypal.com oldalon található.

3. Átutalás
Megrendelő az elfogadott megrendelés vételárát, a Szolgáltató által történő teljesítést megelőzően, átutalással is kiegyenlítheti. Szolgáltató kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Megrendelő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot, vagy jeligét, vagy egyéb más azonosító adatot, amellyel az átutalás beazonosítható. Ennek elmulasztásából vagy hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Megrendelő viseli. Szolgáltató vállalja, hogy a hiányzó vagy hibás adatok esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Szolgáltatót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása nem jár sikerrel, Szolgáltató köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget oda visszautalni, ahonnan az érkezett.

4. Készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)
Az elfogadott megrendelés vételáráról Szolgáltató készpénz-átutalási megbízást küld a Megrendelő által megadott levelezési címre. A készpénz-átutalási megbízáson Szolgáltató adatai kerülnek feltüntetésre. A készpénz-átutalási megbízáson feltüntetett vételár befizetése a Magyar Posta postafiókjaiban lehetséges.

5. Készpénz
Készpénzzel történő fizetésre személyes mintavétel esetén Szolgáltató telephelyén pénztári befizetéssel van lehetőség.
A vételár kifizetésével kapcsolatban a Szolgáltató nem számít fel külön díjat, költséget Megrendelő részére. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges mintavételi csomag postán történő megküldésének költségét Szolgáltató, míg a levett minta postán történő visszaküldésének költségét Szolgáltató részére Megrendelő viseli.

Szállítás

Szállítási határidő a Webshopban illetve Weboldalon az adott szolgáltatásról szóló aloldalon található meg. A mintavételhez szükséges mintavételi csomagot Szolgáltató a megrendeléstől számítva 2 munkanapon belül postázza.
Megrendelő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást.
Megrendelő felhatalmazza Szolgáltatót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében a beszállítónak, nevezetesen a Magyar Postának átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges postázási adatokat, amely társaság ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatja.

Megrendelő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

Szolgáltató a vizsgálat eredményét kizárólag a Megrendelő részére, személyesen vagy postai úton, egy alkalommal, egy példányban, a vizsgálat befejezésekor bocsátja rendelkezésre.
Az átvétel megtagadása, a postán közölt eredmény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel történő visszaérkezte a Szolgáltató általi teljesítéssel egyenértékű.
Személyesen történő eredménykiadáskor a Megrendelő az eredményhez beazonosítás után, vagy jeligés megrendelés esetén a jelige megadása ellenében juthat hozzá.
A vizsgálat eredményét Szolgáltató nem tárolja, a vizsgálattal kapcsolatos dokumentációt az eredmény kiadását követő 2 hónap múlva megsemmisíti. Az eredményről másolatot utólag nem áll módjában kiadni.

Elállási és felmondási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt Vizsgálat elvégzését még nem kezdte meg. Amennyiben Szolgáltató a visszaküldött mintán a megrendelő által a megrendelt Vizsgálat elvégzését megkezdte, úgy a szolgáltatás természetéből fakadóan a fenti kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján Megrendelő az elállási és felmondási jogát már nem gyakorolhatja. Jelen ÁSZF-et, beleértve a Megrendelő előbb részletezett korlátozott elállási és felmondási jogát, a megrendelés gombra való klikkeléssel Megrendelő elfogadja.

Egyéb tájékoztatás

A szerződés tárgyáról, azaz a megrendelni kívánt vizsgálat lényeges jellemzőiről szóló leírás, használati utasítása Szolgáltató Weboldalán és a Webshopban ismerhető meg. A kiegészítő szolgáltatásokról szóló tájékoztatás szintén ugyanitt található, ennek hiányában az adott szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.
Megrendelő az esetleges felmerülő panaszát írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Név: Synlab Hungary Kft.
Levelezési cím: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. “A” épület
Fax: +36 1 465 01 27
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni.
A Synlab Hungary Kft. székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) az illetékes.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopnak, valamint tartalmának elérhetőségéért és nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshophoz (beleértve a Weboldalt is) való csatlakozás miatt következett be.
Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a Webshop akadálytalan működését, és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött, vagy fogadott adat elveszik. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshop használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért. Valamint Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói vagy megrendelői adatoknak a Megrendelő szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Megrendelő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.
Továbbá Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból származó minták értékelhetőségéért.

Megrendelő felelőssége

Megrendelő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Szolgáltató felelőssége a szerverén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a Webshopban való vásárláshoz szükséges adatokra, nem beleértve a bankkártyás és PayPal fizetéseket, amikor is Szolgáltató Megrendelőt a pénzügyi szolgáltató fizető oldalára irányítja át a tranzakció végrehajtása érdekében.
Megrendelő felelősséggel tartozik a saját vagy más személyes adatainak jogosulatlan megszerzésével vagy használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A továbbiakban a felhívjuk a Megrendelő figyelmét a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseire is. Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok körébe tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a magántitoknak bármilyen magatartással megvalósuló megsértését tiltja és a Büntető Törvénykönyv bünteti, így a tilalom a titok jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen felhasználásáig vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataláig egyaránt kiterjed.

A Megrendelő felelőssége a számára megfelelő szolgáltatás megrendelése. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásának érdekékben Megrendelőnek jogában áll, és lehetősége van a Szolgáltató által a honlapon megadott és biztosított ingyenes elérhetőségeken információt kérni, vagy a díjszabásban megjelölt áron tanácsot kérni. Ennek elmulasztása miatt, a nem megfelelő szolgáltatás kiválasztásából eredő károk költségét Megrendelő viseli.

Megrendelő felelőssége továbbá a szállítási cím pontos megadása is. A megrendelésben hibásan vagy tévesen megadott szállítási cím miatti károkért Megrendelő felel.

Otthoni mintavételi csomag igénylése esetén a Megrendelő felelős a megfelelő mintavételi körülmények biztosításáért, és a minták megfelelő levételéért értékelhetőségi szempontból. A nem megfelelő mintavételi körülményekből, és a nem szakszerű mintavételi eljárásból származó minták értékelhetetlenségéből adódó károkat Megrendelő viseli.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

8. Szolgáltató felelősségének kizárása

A Weboldalon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, hanem pusztán tájékoztató jellegűek. Kérjük, betegség, egészségügyi panaszok esetén forduljon orvosához.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.

Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és Webshop adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából, vagy esetleges elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal honlapjáról esetlegesen elérhető, nem a Synlab Hungary Kft. által működtetett más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató honlapjára mutató más, nem a Synlab Hungary Kft. által működtetett internetes honlapok tartalmáért.

9. Egyéb

Jelen Szolgáltatási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók: